תנ"ך - מלכים א פרק י פסוק ד - ותרא מלכת־שבא את כל־חכמת שלמה והבית אשר בנה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...