תנ"ך - יהי ה' אלהיך ברוך אשר חפץ בך לתתך על־כסא ישראל באהבת ה' את־ישראל לעלם וישימך למלך לעשות משפט וצדקה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...