תנ"ך - ויתפש אחיה בשלמה החדשה אשר עליו ויקרעה שנים עשר קרעים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...