תנ"ך - מלכים א פרק יא פסוק לא - ויאמר לירבעם קח־לך עשרה קרעים כי כה אמר ה' אלהי ישראל הנני קרע את־הממלכה מיד שלמה ונתתי לך את עשרה השבטים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...