תנ"ך - מלכים א פרק יא פסוק מב - והימים אשר מלך שלמה בירושלם על־כל־ישראל ארבעים שנה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...