תנ"ך - וכן עשה לכל־נשיו הנכריות מקטירות ומזבחות לאלהיהן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...