תנ"ך - ספר מלכים א פרק יב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים