תנ"ך - ולא־שמע המלך אל־העם כי־היתה סבה מעם ה' למען הקים את־דברו אשר דבר ה' ביד אחיה השילני אל־ירבעם בן־נבט:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...