תנ"ך - מלכים א פרק יב פסוק כו - ויאמר ירבעם בלבו עתה תשוב הממלכה לבית דוד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...