תנ"ך - מלכים א פרק יב פסוק ה - ויאמר אליהם לכו־עד שלשה ימים ושובו אלי וילכו העם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...