תנ"ך - ספר מלכים א פרק יג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים