תנ"ך - והנה׀ איש אלהים בא מיהודה בדבר ה' אל־בית־אל וירבעם עמד על־המזבח להקטיר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...