תנ"ך - ויאמר אל־בניו חבשו־לי החמור ויחבשו־לו החמור וירכב עליו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...