תנ"ך - ויאמר לו גם־אני נביא כמוך ומלאך דבר אלי בדבר ה' לאמר השבהו אתך אל־ביתך ויאכל לחם וישת מים כחש לו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...