תנ"ך - ויקרא אל־איש האלהים אשר־בא מיהודה לאמר כה אמר ה' יען כי מרית פי ה' ולא שמרת את־המצוה אשר צוך ה' אלהיך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...