תנ"ך - והמזבח נקרע וישפך הדשן מן־המזבח כמופת אשר נתן איש האלהים בדבר ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...