תנ"ך - כי־כן׀ צוה אתי בדבר ה' לאמר לא־תאכל לחם ולא תשתה־מים ולא תשוב בדרך אשר הלכת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...