תנ"ך - ספר מלכים א פרק יד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים