תנ"ך - מלכים א פרק יד פסוק יז - ותקם אשת ירבעם ותלך ותבא תרצתה היא באה בסף־הבית והנער מת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...