תנ"ך - ויקח אסא את־כל־הכסף והזהב הנותרים׀ באוצרות בית־ה' ואת־אוצרות בית מלך המלך ויתנם ביד־עבדיו וישלחם המלך אסא אל־בן־הדד בן־טברמן בן־חזיון מלך ארם הישב בדמשק לאמר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...