תנ"ך - אשר עשה דוד את־הישר בעיני ה' ולא־סר מכל אשר־צוהו כל ימי חייו רק בדבר אוריה החתי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...