תנ"ך - ספר מלכים א פרק טז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים