תנ"ך - מלכים א פרק טז פסוק יב - וישמד זמרי את כל־בית בעשא כדבר ה' אשר דבר אל־בעשא ביד יהוא הנביא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...