תנ"ך - על־חטאתיו אשר חטא לעשות הרע בעיני ה' ללכת בדרך ירבעם ובחטאתו אשר עשה להחטיא את־ישראל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...