תנ"ך - מלכים א פרק טז פסוק ב - יען אשר הרימתיך מן־העפר ואתנך נגיד על עמי ישראל ותלך׀ בדרך ירבעם ותחטא את־עמי ישראל להכעיסני בחטאתם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...