תנ"ך - ויעשה עמרי הרע בעיני ה' וירע מכל אשר לפניו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...