תנ"ך - מלכים א פרק טז פסוק כו - וילך בכל־דרך ירבעם בן־נבט ובחטאתיו ובחטאתו אשר החטיא את־ישראל להכעיס את־ה' אלהי ישראל בהבליהם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...