תנ"ך - ויעש אחאב את־האשרה ויוסף אחאב לעשות להכעיס את־ה' אלהי ישראל מכל מלכי ישראל אשר היו לפניו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...