תנ"ך - וישכב בעשא עם־אבתיו ויקבר בתרצה וימלך אלה בנו תחתיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...