תנ"ך - ספר מלכים א פרק יז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים