תנ"ך - מלכים א פרק יז פסוק יא - ותלך לקחת ויקרא אליה ויאמר לקחי־נא לי פת־לחם בידך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...