תנ"ך - ויאמר אליה אליהו אל־תיראי באי עשי כדברך אך עשי־לי־משם עגה קטנה בראשנה והוצאת לי ולך ולבנך תעשי באחרנה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...