תנ"ך - מלכים א פרק יז פסוק טו - ותלך ותעשה כדבר אליהו ותאכל הוא־היא־והיא והוא וביתה ימים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...