תנ"ך - מלכים א פרק יז פסוק כ - ויקרא אל־ה' ויאמר ה' אלהי הגם על־האלמנה אשר־אני מתגורר עמה הרעות להמית את־בנה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...