תנ"ך - ויתמדד על־הילד שלש פעמים ויקרא אל־ה' ויאמר ה' אלהי תשב נא נפש־הילד הזה על־קרבו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...