תנ"ך - מלכים א פרק יז פסוק כב - וישמע ה' בקול אליהו ותשב נפש־הילד על־קרבו ויחי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...