תנ"ך - מלכים א פרק יז פסוק ג - לך מזה ופנית לך קדמה ונסתרת בנחל כרית אשר על־פני הירדן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...