תנ"ך - מלכים א פרק יז פסוק ד - והיה מהנחל תשתה ואת־הערבים צויתי לכלכלך שם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...