תנ"ך - מלכים א פרק יז פסוק ו - והערבים מבאים לו לחם ובשר בבקר ולחם ובשר בערב ומן־הנחל ישתה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...