תנ"ך - ספר מלכים א פרק יח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים