תנ"ך - מלכים א פרק יח פסוק יג - הלא־הגד לאדני את אשר־עשיתי בהרג איזבל את נביאי ה' ואחבא מנביאי ה' מאה איש חמשים חמשים איש במערה ואכלכלם לחם ומים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...