תנ"ך - ויאמר לא עכרתי את־ישראל כי אם־אתה ובית אביך בעזבכם את־מצות ה' ותלך אחרי הבעלים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...