תנ"ך - ויבנה את־האבנים מזבח בשם ה' ויעש תעלה כבית סאתים זרע סביב למזבח:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...