תנ"ך - ענני ה' ענני וידעו העם הזה כי־אתה ה' האלהים ואתה הסבת את־לבם אחרנית:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...