תנ"ך - ספר מלכים א פרק יט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים