תנ"ך - וירא ויקם וילך אל־נפשו ויבא באר שבע אשר ליהודה וינח את־נערו שם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...