תנ"ך - מלכים א פרק יט פסוק ו - ויבט והנה מראשתיו עגת רצפים וצפחת מים ויאכל וישת וישב וישכב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...