תנ"ך - ספר מלכים א פרק ב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים