תנ"ך - מלכים א פרק ב פסוק ב - אנכי הלך בדרך כל־הארץ וחזקת והיית לאיש:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...