תנ"ך - ותאמר יתן את־אבישג השנמית לאדניהו אחיך לאשה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...